သမိုင္း မဖ်က္နဲ႔´´´ Min Nyi ~ First Step Mixtape


01- ပုံျပင္ဆန္တ့ဲ အိမ္မက္
Vocal & Lyric - Min Nyi,Mg Yoke Soe,Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/x7oihda3nu6xul36tdbpxy1bal2sa8it

02- ေကာင္မေလးရဲ့အခ်စ္
Vocal & Lyric - Min Nyi&Mc Beno(feat)Sandar
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/hk1qbewi41357nkkdixh74nahee0td3l

03- အခ်ိန္တုိင္းလြမ္းတယ္
Vocal & Lyric - Min Nyi,Mg Yoke Soe,Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/6y9dpkf3hebd3sm3hcudy7a1fd46zqpr

04- နတ္ဆုိးမ
Vocal & Lyric - Min Nyi,Mg Yoke Soe,Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/8nu44p0pncyyp8yenguhb4lshi795uvq

05- ေသာက္စမ္း
Vocal & Lyric - Min Nyi,Mc Yan Yan,Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/pkjfu5329ooup67yf3yggjizahcab5yy


06- ေမ်ာ္ေနမယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား
Vocal & Lyric - Min Nyi,Mg Yoke Soe,Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/ezbd4nbgo5efnmgxoabz8pqbu1ggi144

07- မိဘေမတၱာ
Vocal - Min Nyi&Mc Beno
Lyric - Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/k52kmx875jco9otz2s5j0dfn4xnmlj3m

08- ျဖဴ စင္လြန္းသူ
Vocal & Lyric - Min Nyi,Mg Yoke Soe,Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/k24pc0zkp7r4bpak3240ew4hi7q4l1y7

09- သာေက်ာ္ + ေထြးျမ
Vocal & Lyric - Min Nyi,Mg Yoke Soe,Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/i2xmge414i6vsafhtdk00b0e6rtg0jf0

10- အခ်စ္၏နိ့ယာမ
Vocal & Lyric - Min Nyi & Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/jx3wj7cfxf5fjgk47bho0m2p47xjaui9

11- သမုိင္းမဖ်က္နဲ့
Vocal & Lyric - Min Nyi,Mg Yoke Soe,Mc Beno
↓↓Mp3 Download Link↓↓
https://app.box.com/s/xo6tteyniedzip7v9dzsc41rgrnd4w2s

Studio - Strings ( Ygn )
Music - Mc Beno
Lyric - Min Nyi,Mc Beno
Mg Yoke Soe,Mc Yan Yan
Vocal - Min Nyi,Mc Beno
Mg Yoke Soe,Mc Yan Yan,Sandar

Comments