အမုန္းလြန္ဆြဲ-Mg Linn Thuu & C-Kar

Title - အမုန္းလြန္ဆြဲ
Vocals - Mg Linn Thuu & C-Kar
Music - NaungLay ( GOM )
Studio - Dr.Beat
Download - Pcloud  , 
Mediafire

Comments