အေရာင္မွိန္သြားတဲ႔ ပန္းခ်ီကား - Bigg Naing (feat; MC.PxoneMyint)

Title - အေရာင္မွိန္သြားတဲ႔ ပန္းခ်ီကား
Vocals -Bigg Naing (feat; MC.PxoneMyint)
Studio - LK Rec
Download - Mediafire

Comments