မထိုက္တန္ေသာ - Yell Gyi Lock-K( Kaung Khant Tun) Ciggrate ( Aung Kyaw Htet ) feat : Bum Bum


Tital - မထိုက္တန္ေသာ
Artist -  Yell Gyi Lock-K( Kaung Khant Tun) Ciggrate ( Aung Kyaw Htet ) feat : Bum Bum
Feat lyric - Yell Gyii
Studio - BLACK NIGHT

Download with Dropbox

Download with MediaFire

Comments