သူမေရြးခ်ယ္သြားေသာကမာၻသစ္ - Yanlay , Mg Z Feat - Kg Lay RnBTitle - သူမေရြးခ်ယ္သြားေသာကမာၻသစ္
Vocals - Yanlay , Mg Z Feat - Kg Lay RnB
Studio - Music Boxz Record

Comments