မုန္းမ့မရ (New Version) - Lat Yar_San Lin San & Win Naung

Title - မုန္းမ့မရ (New Version)
Vocals - Lat Yar & San Lin San & Win Naung 
Music by Lat Yar 
Mixing _ Jue Thit (Music Man)
Download - Here 
 

Comments