နာမည္ၾကီး - အယ္ဘမ္


01. အရူးအမူးပဲ ကေလးရယ္ ( မင္းရတုပိုင္ )
02. ေဝးသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ( ေဂေဂး )
03. ႐ုပ္ဆိုးႀကီး ( ထက္မြန္ )
04. တိတ္တိတ္ေလး ( ႐ြယ္႐ြယ္ )
05. အခုခ်ိန္ထိခ်စ္ေနဆဲပါ ( မင္းရတုပိုင္ )
06. Let't Dance ( ေဂေဂး )
07. ဖန္ဆင္းေပးပါ ( ထက္မြန္ )
08. အပ်ိဳႀကီး ( ႐ြယ္႐ြယ္ )
09. အေမ့ကိုဖြင့္ေျပာမယ္ ( မင္းရတုပိုင္ )
10. ေမ့ဖို႔မလြယ္ပါ ( ေဂေဂး )
11. My Girlfriend ( ထက္မြန္ )
12. အသည္းကြဲၿပီ ငါေတာ့ ( ႐ြယ္႐ြယ္ )

Download Whole Album

Comments