သူခ်စ္…ကိုယ္ခ်စ္ - BiggNaing_MC.PxoneMyint_ChuChu

Title - သူခ်စ္…ကိုယ္ခ်စ္
Vocals - MC.PxoneMyint_ChuChu
Rap - BiggNaing
Studio - LK REC
Download -Mediafire

Comments