အသည္းကြဲ ကမၻာ-ZawHtet_Shar Thet Htar & Sai Nation

Title... အသည္းကြဲ ကမၻာ
Vocals ... ZawHtet_Shar Thet Htar & Sai Nation
Studio.... ShweBoneNiDan
Download ... HereComments