မင္းသမီးရဲ႕လူဆိုး - Yair Win Naing(Tiny Go Go YWN)


Title- မင္းသမီးရဲ႕လူဆိုး
Artist- Yair Win Naing(Tiny Go Go YWN)
feat. Mi Yar Yar
Lyric-Yair Win Naing(Tiny Go Go YWN)


Download with MediaFire

Download with Dropbox

Comments