လမ္းခြဲရဲခြဲၾကည့္" - Sone Phyo


Title- "လမ္းခြဲရဲခြဲၾကည့္"
Artist- Sone Phyo
Beatz by Tweety
Mixing-Skimm
Photo-BunnyBeat

Mediafire--> http://www.mediafire.com/listen/3s9fe18nx93q4l4

Dropbox--> https://www.dropbox.com/s/jhwuy9kwpo5ewhd/Lann%20Khwal%20Ye%27%20Khwal%20Kyi.mp3?dl=0

Pcloud--> https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZpY8YZqlvQOq3t4kkoD8r1JUCI97oilpXy

Comments