မင္းမုန္းမွာ - YungBoy & Ye'Thway

Tite -မင္းမုန္းမွာ
Vocals - Yung Boy & Ye Thway
Prod By - Yung Boy
Mixing - Soe Sa
Download - Here

Comments