ကတၱီပါလမ္းခြဲ-MC.PxoneMyint_KoeShine & MC.ZaiGyi

Title - ကတၱီပါလမ္းခြဲ
Vocals - MC.ZaiGyi & KoeShine (Feat- MC.PxoneMyint)
Beatz - MC.ZaiGyi
Studio - Basic Recordz
Download - Here

Comments