လွေနတုန္းဘဲ - ရန္ပိုင္, မိုးအာကာဝင္း, i-Beat


လွေနတုန္းဘဲ
Lyric - ရန္ပိုင္, မိုးအာကာဝင္း, i-Beat
Mixing - i-Beat
Produce By West Coast City


Download with MediaFire

Download with Dropbox

Comments