မင္းမွမင္းပဲ - Htat Naing & Shweyee April


Title - မင္းမွမင္းပဲ
Vocal - Htat Naing & Shweyee April
Lyric - Ye Yint ( One Way ), Htat Naing, Milo
Mixing By Soe Moe Thann

Download with MediaFire

Comments