အခ်စ္ရဲ႕ေစရာ - AZ, Yung Phyo


Title - အခ်စ္ရဲ႕ေစရာ
Vocals - AZ, Yung Phyo
Feat - Nan Htek
Lyrics - AZ, Yung Phyo, Ya Thar
Studio @ Swagger Re


Download with MediaFire

Download with Dropbox

Comments