ႏွလံုးသားနဲ႕ေရြးခ်ယ္ - Sai Thar Kyaw, Mg Seconds, ft. Thel Thel Tone


Title - ႏွလံုးသားနဲ႕ေရြးခ်ယ္ (choose by heart)
Artists - Sai Thar Kyaw, Mg Seconds, ft. Thel Thel Tone
Produced by - Sai Thar Kyaw
Studio - Music Box

Download with MediaFire

Comments