သဘာဝနဲ႔သာဓက ( Nature & Example ) - ရဲေနာင္ [ Album ]


Download with Dropbox Link

01. နိဒါန္း
02. သဘာဝနဲ႔သာဓက ( Ft. R Zar Ni )
03. စြန္႔ခြာ ( Ft. Nay Soe )
04. Only In Burma ( Ft. J-Me )
05. မ်က္လံုးမ်ား ( Ft. Ar-T & Sandi Myint Lwin )
06. ေတာင္ေလွကားသို႔ေပးစာ ( Ft. Myo Myint Lay )
07. မဆံုနိုင္တဲ့လမ္း ( Ft. နီနီခင္ေဇာ္ )
08. ဂႏၶဝင္ဆည္းဆာ (Ft. Bo Lay )
09. ၾကယ္မႈံေတြလို
10. ဘာေတြျဖစ္ခ်င္လည္းေျပာ ( Ft. P.B.D Hood )
11. အေဝးေရာက္ငွက္ငယ္ ( Ft. Monkey Head )
12. ဆုေတာင္းစကား
13. သက္တန္႔ေတြလို ( Ft. ဝိုင္းေလး )

Download Whole Album Download with MediaFire Link

01. နိဒါန္း
02. သဘာဝနဲ႔သာဓက ( Ft. R Zar Ni )
03. စြန္႔ခြာ ( Ft. Nay Soe )
04. Only In Burma ( Ft. J-Me )
05. မ်က္လံုးမ်ား ( Ft. Ar-T & Sandi Myint Lwin )
06. ေတာင္ေလွကားသို႔ေပးစာ ( Ft. Myo Myint Lay )
07. မဆံုနိုင္တဲ့လမ္း ( Ft. နီနီခင္ေဇာ္ )
08. ဂႏၶဝင္ဆည္းဆာ (Ft. Bo Lay )
09. ၾကယ္မႈံေတြလို
10. ဘာေတြျဖစ္ခ်င္လည္းေျပာ ( Ft. P.B.D Hood )
11. အေဝးေရာက္ငွက္ငယ္ ( Ft. Monkey Head )
12. ဆုေတာင္းစကား
13. သက္တန္႔ေတြလို ( Ft. ဝိုင္းေလး )


Comments