စိတ္ကူးေပါက္ရာ - Mixtape


1.စိတ္ခ်လုိက္ပါေတာ့ (Yamon)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/7or8t5561alndr2
Link 2 - https://db.tt/rNo5DFyc

2.Where Is Love ? (D-Sky)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/9x0ca0hfqjvhqm3
Link 2 - https://db.tt/67OqLyoe

3.စိတ္ကူးေပါက္ရာ (Wy,Bo Aung Din & Thae Thae)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/p8xwz0i0cmwpffg
Link 2 - https://db.tt/jp6scBxo

4.Why (Khant Gyi)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/cmic6nl6ejlya7a
Link 2 - https://db.tt/XhNzeHQc

5.တစ္မုိးေအာက္ (Yummy Rookie)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/miq0dbaxnohoxo3
Link 2 - https://db.tt/XaVjULfi

6.Forever (June-4)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/71182tb7whp1u11
Link 2 - https://db.tt/VAJTE23J

7.ပုိခ်စ္မယ့္သူ(Wai Yan & Mg Hom Lain)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/d7wq77846dywklb
Link 2 - https://db.tt/e08zzola

8.ေတြးလုိက္ယုံနဲ႔ (Yang Candy)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/xnuhnsa59e9kt4w
Link 2 - https://db.tt/OeMZVP5c

9.Missed Call Feeling (ALinn Z)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/qi6y6dwf64fnc49
Link 2 - https://db.tt/6WtisqGg

10.ေနာက္ဆုံးခ်စ္သူ (Ardan)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/sxd6q9y84py1qq7
Link 2 - https://db.tt/LD0BH1lV

11.ေတာ္ပါျပီ (Lu Shar,Wy & June-4)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/pm5755ue5r3tzk7
Link 2 - https://db.tt/rYg5licU

12.Dreaming(Ye' Myat,Percy & Doe Z)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/stlxpsfy4orv4tg
Link 2 - https://db.tt/h85Osoby

Bonus Track
1.စိတ္နာတယ္ (Yamon)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/4hb48zdog72raa5
Link 2 - https://db.tt/8vhNM7Eo

2.ရင္ခုန္ဘက္ (Zaw Ye & Chan Myae)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/8yklx2f5fd84190
Link 2 - https://db.tt/tLPsW8nl


3.တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ (June-4)
Link 1 - http://www.mediafire.com/listen/oq8clhsh9ait71l
Link 2 - https://db.tt/KoHaKiwe

Whole Link -
Link 1 - http://www.mediafire.com/folder/by43qkt8g9306
Link 2 - https://db.tt/vmHv0zVO

Comments