Kyuu Yint 2nd Mixtape ( Wish For Bae )


1. အလြမ္းႏွစ္ပတ္လည္
Lyric - Kyuu Yint
Download Link - http://www.mediafire.com/…/1.%2BA%2BLwen%2BHnit%2BPet%2BLel…
2. ရင္ခြင္ေျပာင္းတဲ့ခ်စ္သူ
Lyric - Kyuu Yint
Download Link - http://www.mediafire.com/…/2._Yin_Khwin_Pyaung_Tek_Chit_Thu…
3. Pinky Promise (Feat - Kg Lay RnB)
Lyrics - Kg Lay RnB & Kyuu Yint
Download Link - http://www.mediafire.com/…/3._Pinky_Promise-_Kyuu_Yint_%28f…
4. Wish For Bae !
Lyric - Kyuu Yint
Download Link - http://www.mediafire.com/…/4._Wish__For_Bae%21_-_Kyuu_Yint.…
5. သူငယ္ခ်င္းမဟုတ္တဲ့သူငယ္ခ်င္း (Feat - Demo Jacktoo)
Lyric - Demo Jacktoo
Download Link - http://www.mediafire.com/…/5._Fri_Ma_Hoke_Tek_Fri_-_KyuuYin…
6. နင္ကနတ္ဆိုး ငါကနတ္ဘုရား
Lyric - Kyuu Yint
http://www.mediafire.com/…/6._Nin_Ka_Nat_Soe_Ngar_Ka_Nat_Ph…
♡ The Whole Album Download Link - http://www.mediafire.com/?9f56oi2uic3p6


Download Whole Album with Dropbox Link  - https://www.dropbox.com/sh/nhhq2bsxc5kb7sh/AADILx4lA4QcgUVG94hCN-Kca?dl=0

Comments