ပံုပါအတိုင္း - Bo Aung Din Feat Kaung Wai Yan (Gxy)


Song Name-ပံုပါအတိုင္း
Artist - Bo Aung Din Feat Kaung Wai Yan (Gxy)
Beat Prod By ပံုပါအတိုင္းးး
Mixing -ပံုပါအတိုင္းးးး
@MHR RecordZ 


Download with MediaFire


Comments