ႏွလံုးသားနဲ႕ေရြးခ်ယ္ - Sai Thar Kyaw, Mg Seconds, ft. Thel Thel Tone


Title - ႏွလံုးသားနဲ႕ေရြးခ်ယ္ (choose by heart)
Artists - Sai Thar Kyaw, Mg Seconds, ft. Thel Thel Tone 
Produced by - Sai Thar Kyaw 
Studio - Music Box 

Download with MediaFire

Comments