ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္-ZinMinn (Feat-Tpl)

Title- ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္
Vocals - Zin Minn (Feat- Tpl)
Studio - BZ
Download - Here

Comments