မခြဲေသာခ်စ္ျခင္း- Ye` Thway & Wiffy

Title - မခြဲေသာ ခ်စ္ျခင္း
Vocals - Ye` Thway & Wiffy
Prod By - Naung Lay
Studio -Dr.Beatz
Download - Here

Comments