ႏွလံုးသားအေမွာင္က်ခန္း - Soe Theik Aung, Htet Thu Ra,Htet Paing (NSG)


ႏွလံုးသားအေမွာင္က်ခန္း
Melody- Soe Theik Aung (zilishe)
Rap1-Htet Thu Ra(zilishe)
Rap2-Htet Paing(NSG)


Download with MediaFire

Download with Dropbox

Download with Pcloud

Comments