အခ်စ္သကၠရာဇ္ ခရစ္စမတ္ေန႔ - MC Phyo


Name ~ အခ်စ္သကၠရာဇ္ ခရစ္စမတ္ေန႔
Artist ~ MC Phyo
Mixing ~ July Htun
Cover Art ~ Jeep Jeep
Studio - Studio Mandalay


Download with MediaFire

Comments