သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္း - Demo JackToo, Kyuu Yint


Title - သူငယ္ခ်င္း မဟုတ္တဲ႔ သူငယ္ခ်င္း
Vocals - Demo JackToo, Kyuu Yint
Lyric - Demo JackToo
Beat - Kaung Zin Thu
Studio - String


Download with MediaFire

Comments