ေမ့ထားလိုက္ခ်င္တယ္ - Kg Lay & Waiyan Young Nick


Title -ေမ့ထားလိုက္ခ်င္တယ္
Kg Lay & Waiyan Young Nick
Soe Sa Production
Beat By Kg Lay
Cover Art by Wai Yan Nick

Download with Box, MediaFire

Comments