ေက်နပ္တယ္ - Ka' Ka' Featz - Chan Myae (MRC)


Song Name - ေက်နပ္တယ္ 
Ka' Ka' Featz - Chan Myae (MRC)
Guiter - က္ိုဖိုးေထာင္
drummer - ကိုေထြး
Mixing - ကိုငံုးဥ 


Click Here to download

Comments