ဟစ္တိုင္ (Chilli Family Present EP)Albumn - ဟစ္တိုင္ (Chilli Family Present EP)
Artists - CJ x Spider x Net Kyaw

02.ျပည္သူသေဘာထား
http://www.mediafire.com/…/d8g…/02.Pyi_Thu_Ta_Ball_Htarr.mp3
03.ျပဒါးေျခာက္ေန႔စြဲ
http://www.mediafire.com/…/hm…/03.Pa_Tarr_Chock_Nay_Swel.mp3

Download Whole Album - https://app.box.com/s/x7t26zakdhh6q36nntqv8htw2k7vfdn3

Comments