ဟိုခ်စ္ဒီခ်စ္နွစ္ဆယ့္ရွစ္ - Triple _ Trax Zak _ Moe Paing _ Phyo Phyo

Title _ ဟိုခ်စ္ဒီခ်စ္နွစ္ဆယ့္ရွစ္ 
Vocals _ Triple _ Trax Zak _ Moe Paing _ Phyo Phyo 
Studio_Bz 
Download ... Dropbox 
 

Comments