အခ်စ္ရဲ႕အေဝး - Sai Lay, Thar Thar, K Khant


Title - အခ်စ္ရဲ႕အေဝး 
Artist - Sai Lay, Thar Thar, K Khant 
Feat - Kaung Kaung 
Studio - Pa South 

Download  @ MediaFire

Comments