တစ္သက္လံုးသတိရေနမယ္ (remix) - ဒိုးပတ္


Title - တစ္သက္လံုးသတိရေနမယ္ (remix)
Artist - ဒိုးပတ္ 
Lyric - ဒိုးပတ္
Music - ဒိုးပတ္
Studio - H-Town Record


Download @ Mediafire

Comments