ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ - Real-Z , Min Khant , Kyaw Soe

Title - ဘ၀လက္တြဲေဖာ္
Lyrics - Real-Z , Kyaw Soe
Vocals - Real-Z , Min Khant , Kyaw Soe
Studio - String(1)
Mixing - Ko Thant Cin Tun (Thant Zin String)   
Download - Dropbox 
 

Comments