ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ - Real-Z , Min Khant , Kyaw Soe


Title - ဘ၀လက္တြဲေဖာ္

Lyrics - Real-Z , Kyaw Soe

Vocals - Real-Z , Min Khant , Kyaw Soe

Studio - String(1)

Mixing - Ko Thant Cin Tun (Thant Zin String)

Download @ Dropbox

Comments