မရဲ႕ခ်ာတိတ္ - Lat Yar (Feat : ThuYa)

Title ... မရဲ႕ခ်ာတိတ္
Vocal ... Lat Yar (Feat : ThuYa)

Music.. Lat Yar
String & Solo Recordz

Download ..  Mediafire

Comments