အလြမ္းမီး - Pzip MC & L Nyi

Title ... အလြမ္းမီး
Vocals ... Pzip MC & L Nyi
Studio ... PaSouth Production
Download ... Dropbox

Comments