လြမ္းပန္းခ်ီပုံျပင္ - MC Phyo


သီခ်င္းအမည္ - လြမ္းပန္းခ်ီပုံျပင္
သီဆိုသူ - MC Phyo
Mixing - Jep Jeep
Download @ Mediafire

Comments