အျဖဴ​ေရာင္​သ​ေကၤတ - Lonely lay,Yu lay

Title ... အျဖဴ​ေရာင္​သ​ေကၤတ
Vocals-Lonely lay,Yu lay
Lyrics-Lonely lay(RPG),Minn Myat(RPG)
Music-Minn Myat
Studio-OTS

Download ... Here
 

Comments