နားလည္ေပးပါ - L Nyi _ Back Bone _ Pzip MC

Title ... နားလည္ေပးပါ
Vocals ... L Nyi _ Back Bone _ Pzip MC
Studio ... PaSouth Production
Download ... Dropbox

Comments