မိဘေမတၱာ မိုးေသာက္ၾကယ္ - Khit Saung & Nat Khat ( Feat- MC Pxone Myint )


မိဘေမတၱာ မိုးေသာက္ၾကယ္
Khit Saung & Nat Khat ( Feat- MC Pxone Myint )
Prod By .. MC.Pxone Myint ( Rap-School ) 
Studio ... Shwe Bone Ni Dan Recordz
Download @ MediaFire

Comments