လက္တြဲမခြဲ - Wai Yan, Kyawt Shinn Thant Zin


Title- 👫လက္တြဲမခြဲ👫
Artist - Wai Yan, Kyawt Shinn Thant Zin 
Lyric- Wai Yan Gxy 
Music & MiWyne Gxyne Gxy
CoverAnty Hnin Hninn Hnin
Recordz- GXY Recordz

Download - my.cloud
Download - dropbox

Comments