အေ၀းကခ်စ္သူ.. ငါ... - Thar Nge, T-Boy (B+)

Title... အေ၀းကခ်စ္သူ.. ငါ...
Vocals... Thar Nge, T-Boy (B+)
Produced by Bunny Phyoe...
Lyrics... T-Boy (B+)
Download - Dropbox

Comments