အဆင္မေျပပါ - SteVen & Simon

Title ...  အဆင္မေျပပါ
Vocal ...  SteVen & Simon

Beat ...  Simon
Studio ... Basic Recordz
Beating by SimOn
Song link ... Dropbox


 

Comments