ထြက္သြားပါ..အဆင္ေျပမယ့္ကမၻာ - Shwe Phyöe Naung, (Oo T Boyz)


Name ....... ထြက္သြားပါ..အဆင္ေျပမယ့္ကမၻာ
Vocal..........  Shwe Phyöe Naung, (Oo T Boyz)
Beatz......... Tun Layy(T9)
Studio........ Dr.Beat (N/A)
Download - Here

Comments