"ေဝးလို႔ေနခ်ိန္တိုင္း" - Mc Pauk Sa**Mc Whiter


Song Name- "ေဝးလို႔ေနခ်ိန္တိုင္း"
Perform by- Mc Pauk Sa**Mc Whiter
Featuring- Kyal Sin Aung
Record & Mixing- Mg Ye' Htwe(Y-Records)
Download - mediafire

Comments