မလြမ္းတတ္ေတာ့ပါ - Kyuu Yint(ft-Ye' Ye')


မလြမ္းတတ္ေတာ့ပါ
Artists-Kyuu Yint(ft-Ye' Ye')
Lyrics-Demo Jacktoo & Kyuu Yint
Beat-Jelly
Toe Gyii Recordz
Download - mediafire
Download - My.cloud

Comments