မိဘေမတၱာ မိုးေသာက္ၾကယ္ - Khit Saung & Nat Khat ( Feat- MC.PxoneMyint )

      ** မိဘေမတၱာ မိုးေသာက္ၾကယ္ **
Khit Saung & Nat Khat ( Feat- MC Pxone Myint )

   Prod By .. MC.Pxone Myint ( Rap-School )
      Studio ... Shwe Bone Ni Dan Recordz
            Download ... Mediafire 1
            Download ... Mediafire 2


Comments