စိတ္ကူးနဲ႕ငွက္ငယ္ - Kar Yan Pxyo , Trax Zak , Moe Paing , Oo Ks

Title .... စိတ္ကူးနဲ႕ငွက္ငယ္
Vocal & Lyric .... Kar Yan Pxyo , Trax Zak , Moe Paing , Oo Ks
Studio....  On The Street (OTS)
Download link ...... Dropbox


 

Comments