ေဝးေနတဲ့အခါ - Agentrio [ Zaw Htet , Shar Thet Htar & Sai Nation ]


‪#‎Title‬ - Wayy Nay Dae' Akhar
‪#‎Artist‬ - Agentrio [ Zaw Htet , Shar Thet Htar & Sai Nation ]
‪#‎Special_thank_to‬ - Beat maker Mc Pxonemyint Rap-School
‪#‎Studio_and_Edit‬ - Dr-Beatz
Download with Mediafire

Comments